SaTyR Team

SaTyR Team (666STR666)

Group of CS GO players and other games./Grupa zrzeszająca graczy CS GO i innych gier

Steam Group Page
Primaries
30
Members
Description
[]

Group of players CS GO and other games
About Us: -The group dedicated to skins, games, etc .., and the same game among players CS: GO, The Forest, Garry's mod, and other games!
Any information will be provided in the group comments, announcements, and videos on SaTyR's YouTube channel!
-Send friends, recommend them to our group, and YouTube channel, expanding the reach of your group and channel!

Group Terms:

1.No insult to other users,don't use insults and humiliation
2.I will not tolerate any scams on the group. Content containing scam marks will be removed and the user will be permanently banished.
3. We do not link pornographic content to any group. Once placed, you will be banned for a month.
4.When sending exchanges that are pointless, begging for skins, or other items will result in the lock of contact indefinitely (until I recall) or banana.
5.If you see a user breaking the rules, report it or write to one of the MODERATORS / ADMINISTRATORS.
6.Prohibition of vulgarity. (Censorship is permissible.) Use of vulgarity threatens ban for 7 days.

[pol]

Witam w grupie przybyszu! - O Nas:
Grupa poświęcona wymianie skinami, grami, itd.., oraz wspónej grze wśród graczy CS:GO, The Forest, Garry's mod, i innymi grami!
Wszelkie informacje będą podawane w komentarzach grupy, ogłoszeniach, i filmach na kanale YouTube prowadzonym przez SaTyRa!
Zapraszajcie znajomych, polecajcie im naszą grupę, oraz kanał YouTube, rozwijając w ten sposób zasięgi grupy i kanału!

Regulamin Grupy:

1 Zakaz obrażania innych użytkowników, używania wyzwisk i poniżania.
2 Na grupie nie będę tolerował wszelkiego scamu. Treści zawierające znamiona scamu będą usuwane, a użytkownik je udostępniający banowany permanentnie.
3 Na grupie nie umieszczamy linków do treści o charakterze pornograficznym. Po umieszczeniu zostaniesz zabanowany na miesiąc.
4 Za przesyłanie ofert wymiany, które są bezsensowne, żebranie o skiny, albo inne itemy zaowocuje blokadą kontaktu na czas nieokreślony (aż mi się przypomni) lub banem. 5 Jeżeli zauważysz użytkownika łamiącego regulamin zgłoś go, lub napisz do któregoś z [MODERATORÓW/ADMINISTRATORÓW. 6 Zakaz używania wulgaryzmów.(Dopuszczalna jest cenzura.) Użycie wulgaryzmów grozi banem na 7 dni.

Group Information:
*Win random steam game/wygraj randomową grę steam !

Check this site for more free game Giveaway Society [giveawaysociety.wixsite.com] ,giveaway in FORUM and GIVEAWAYS .

Partnership Appllications
Partnership List

DTube![d.tube]
SteemPeak[steempeak.com]
Steemit[steemit.com]
Members
Flag Player Level Games